Classificatie Systeem


Het Classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws Aardewerk en Glas is een grote online database met meer dan 25.000 afbeeldingen in foto en/of tekening van archeologische objecten. Ze zijn allemaal ingedeeld naar verschillende typen.

In 1989 is voor het eerst een catalogus van keramiek en glas verschenen van opgravingen in Deventer die op een systematische wijze beschreven werden. Dit werd de basis voor het classificatiesysteem (ook wel Deventersysteem genoemd). Van meet af aan heeft de Stichting Promotie Archeologie dit project gesteund en die steun wordt voortgezet door de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek. Op dit moment staan al meer dan 25.000 objecten in foto en/of tekening in dit online systeem (zie www.deventersysteem.nl).

Het is hartstikke handig voor (amateur)archeologen en belangstellenden voor keramiek en glas om hier parallellen, dateringen en literatuur te vinden. Doorontwikkeling van deze mega database kost echter veel geld. U kunt dit project steunen door een schenking of legaat. Wilt u gebruik maken van het classificatiesysteem, dan kunt u een abonnement er op nemen via https://www.deventersysteem.nl/abonnementen

Geschiedenis

Het Classificatie System is in 1989 opgezet door Hemmy Clevis, Jan Thijssen en Jaap Kottman. Hemmy en Jan namen voornamelijk het aardewerk voor hun rekening en Jaap het glas. Anno 2021 zijn al bijna 400 artikelen en publicaties verschenen met een catalogus binnen het Deventer Systeem. De Stichting Promotie Archeologie (SPA) heeft dit tot nog toe gefaciliteerd, grotendeels gesponsord door de Ruud van Beek Stichting met een bijdrage van de Lions Zwolle (De Johan Cele prijs 2008 voor Hemmy Clevis) en de Keramiekstichting Smeele van der Meulen.

In de loop der tijd hebben Peter Bitter, gevolgd door Sebastiaan Ostkamp het toezicht op de invoer van Nieuwe Typen beheerd. Hemmy Clevis en Nan van der Meer verzorgden de data-invoer in de moederdatabase. Jan Verhoek van het bedrijf Javinto beheert het Deventer Systeem. Aan de redactie zijn toegevoegd: Aleike van de Venne (aardewerk) en Mieke Tolboom (glas).

Het systeem is online toegankelijk gemaakt door Jan Verhoek van het bedrijf Javinto die het systeem onderhoudt en doorontwikkelt, bijgestaan door Jort Maas.
Aanvankelijk was het Deventer Systeem een particulier initiatief, gefaciliteerd door SPA. Hemmy Clevis heeft vervolgens in 1999 alle rechten overgedragen aan de stichting SPA. En deze stichting heeft in 2019 alle rechten overgedragen aan de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek (SPA Onderzoek) op het moment dat het systeem online ging.
Vanaf dat moment zal SPA Onderzoek het Deventer Systeem beheren en faciliteren.


Anno nu

Actieve gebruikers van het Deventer Systeem gaan er mee akkoord dat hun data om niet aan de moederdatabase toegevoegd worden. De moederdatabase is voor iedereen die hier een abonnement opneemt raadpleegbaar. Een abonnementsstructuur is noodzakelijk om de kosten voor onderhoud en verbetering van de online database te kunnen bekostigen. Zie www.deventersysteem.nl