Classificatie Systeem


Het Classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws Aardewerk en Glas is een online database met meer dan 25.000 foto’s en tekeningen van archeologische objecten, ingedeeld naar baksel, vorm en type.

In 1989 verscheen de eerste systematische catalogus van keramiek en glas uit opgravingen in Deventer. Deze was zo ingericht dat die ook voor vondsten uit andere plaatsen kon worden gebruikt. Dit werd de basis voor een landelijke typologie of classificatie die het Deventer-systeem is gaan heten. Dit systeem wordt ondersteund door de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek. Op dit moment staan al meer dan 25.000 objecten in foto en/of tekening in het online systeem.
Zowel professionals als liefhebbers van keramiek en glas vinden in het Deventer-systeem parallellen, dateringen en literatuur voor hun vondsten. Gebruikers nemen een abonnement op het online systeem. Met de inkomsten wordt het onderhoud van het systeem betaald. Actieve gebruikers van het Deventer-systeem stemmen in met het toevoegen van hun gegevens aan de moederdatabase.


Deventer systeem

Redactie
Archeologie is een vak vol verrassingen, soms worden nieuw type pot ontdekt en moet dat aan het systeem worden toegevoegd. Het toezicht op de invoer en het toevoegen van nieuwe typen wordt beheerd door Sebastiaan Ostkamp. In de redactie zitten verder Aleike van de Venne (aardewerk) en Mieke Tolboom (glas). Nan van der Meer verzorgt de invoer van de gegevens in de moederdatabase. Jan Verhoek van het bedrijf Javinto beheert het Deventer-systeem; hij wordt bijgestaan door Jort Maas.

Geschiedenis
Het classificatiesystem is in 1989 opgezet door Hemmy Clevis (1953-2022), Jan Thijssen (1943-2016) en Jaap Kottman. Hemmy en Jan namen voornamelijk het aardewerk voor hun rekening en Jaap het glas. Aanvankelijk was het Deventer Systeem een particulier initiatief van Clevis, gefaciliteerd door de Stichting Promotie Archeologie (SPA). Clevis heeft vervolgens in 1999 alle rechten overgedragen aan de SPA, die dit jarenlang gefaciliteerde met  sponsoring door de Ruud van Beek Stichting, de Lions Zwolle (De Johan Cele prijs 2008 voor Hemmy Clevis) en de Keramiekstichting Smeele van der Meulen. In 2019 zijn alle rechten overgedragen aan de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek (SPAO), dat ondersteuning biedt aan het Deventer Systeem. Tot dat moment was het Deventer-systeem alleen op papier beschikbaar, vanaf 2019 is het systeem online.
Het toezicht op de invoer van nieuwe typen is lang beheerd door Peter Bitter, later gevolgd door Ostkamp. 


U kunt dit Deventer-systeem steunen middels een schenking of legaat!