BNA dagen

De contactdagen voor Belgische en Nederlandse Middeleeuwse Archeologen en Bouwhistorie (BNA congres) vinden om beurten plaats in Nederland en België. Meestal treedt een stadsarcheoloog of een universiteit op als gastheer.

Ze vinden plaats vanaf 2003 en betreffen twee dagen, zodat de deelnemers ook kennis kunnen nemen van de ontvangende stad onder het genot van een drankje en een hapje. Door de verschillende presentaties krijgen de deelnemers te zien waar de collega’s zich mee bezig houden. Minstens zo belangrijk zijn de wandelgangen waar veel discussie plaats vindt, maar waar iedereen ook de kans krijgt om zijn netwerk uit te breiden.

Het programma voor de komende editie ziet er als volgt uit:

De achttiende BNA-contactdagen vinden plaats in Amsterdam op 7 en 8 april 2022. Op de eerste dag staat het thema ‘grond’ centraal. Wat betekent de aanwezigheid van een slappe of juist een stevige ondergrond voor de archeoloog en de bouwhistoricus? Hoe heeft de ondergrond invloed op de gebouwde structuren die worden aangetroffen? Maar ook: wat betekent dit voor de methodische aanpak tijdens opgravingen of documentaties?

Op de tweede dag wordt ingegaan op het gebruik van digitale technieken bij archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek, én op de vraag hoe archeologen en bouwhistorici er al dan niet in slagen om hun verhaal voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. Het middagprogramma van de tweede dag is gewijd aan actueel onderzoek van uiteenlopende aard.

Meer informatie vindt u in ons Programma (pdf)


Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden kan tot en met 3 april 17.00 uur of tot het maximaal aantal deelnemers van 130 per dag is bereikt. Aanmelding en betaling kan via deze link, U ontvangt uw toegangsticket en een factuur dan per ommegaande in uw mail.


Inschrijfkosten

Voor reguliere deelnemers:
€ 95,00 voor beide dagen, € 57,50 voor een dag

Studenten:
€ 57,50 voor beide dagen, € 37,50 voor een dag

Aan deelnemers die in 2020 al hebben betaald, vragen we om zich nogmaals te registeren. U kunt hiervoor een kortingscode ontvangen door te mailen naar r.jayasena@amsterdam.nl

Tijdige aanmelding is van belang.

De komende jaren vindt het Congres plaats in:

2023: 23 en 24 maart Brugge
2024: Delft

Aankondigingen en informatie zijn te vinden op de facebook pagina BNA Contactdagen.